Category: Gamla projekt

  • Bostäder i Kistahöjden

    Examensarbete av Markus Wagner  Kistahöjden är ett berg i norra Kista, som ligger i norra delen av Stockholms kommun. Idag är det planerat för en tunnel genom berget som kopplar samman en nyplanerad del av Kista med Akalla i nordväst. Istället för tunnel spränger man i det här förslaget en skåra i berget och bygger bostäder längs…

  • Istället för en sjöstad en hög stad

    Ett centrum för kulturverksamhet i Lijeholmens industriområde. Kulturverksamhet kombineras med kontor och bostäder i en volym som blir aktiv 24 timmer om dygnet. Ett vertikalt kvarter, och en ikon som lyfter fram Stockholm som landets främsta mecenat av kultur och media.Liljeholmens industriområde är ett område med redan stark kulturidentitet. Men de omkringliggande industriområdena som i…

  • Bokskogen

    Landskap som byggnad; topografi definierar rörelse och rum. Kunskap som vegetation. Informationsteknologi i en picknick-korg; gläntan blir sammanträdesrum, snåret en avskild studieplats, kullarna informationspunkter och utsikt blir översikt. Projekt från första året på Arkitekturskolan, KTH.The library as a landscape; hierarchy and flow defined through topography. Knowledge becomes vegetation and within it compression and decompression of…