Istället för en sjöstad en hög stad

persp1.jpgEtt centrum för kulturverksamhet i Lijeholmens industriområde. Kulturverksamhet kombineras med kontor och bostäder i en volym som blir aktiv 24 timmer om dygnet. Ett vertikalt kvarter, och en ikon som lyfter fram Stockholm som landets främsta mecenat av kultur och media.programperspektiv.jpgLiljeholmens industriområde är ett område med redan stark kulturidentitet. Men de omkringliggande industriområdena som i dag ger liv och dynamik åt området planeras att exploateras, delas upp i stora tomter och säljas av till de enda som har råd att köpa dem: De fyra byggbolag som länge dominerat bostadsproduktionen i Sverige. Finns det alternativ? volym_plats.jpgIstället för ta bort byggnader adderas en ny. De gamla husen som ägts av Beckers (Beckers ska nu lämna området) med en tradition som går tillbaka till sekelskiftet sparas. Men omprogrammeras. Den stora fabriksbyggnaden karvas ur och en enorm hall med överljus skapas, omgiven av gallerier i fyra våningar. De mindre husen används som ateljéer och innehåller vissa publika funktioner. Den tidigare avstängda industrikajen öppnas upp och gör det möjligt för promenerande att passera längs med vattnet genom området.plats.jpg  Den nya byggnaden inkluderar ett mediatek, en folkhögskola, bostäder, kontor, och en scen och utställningsdel som kopplas till den gamla fabriken i söder samt till färgfabriken i norr. På så sätt skapas en kulturarkad i bottenvånngen som även utgör entré till funktionerna ovanför. Programmen staplas på varandra och bildar vertikala kvarter med olika dygnsrytm och intensitet.planer_sektion.jpgParadoxalt nog blir den slagskugga volymen kastar över området till öster även områdets räddning. Då skuggan omöjliggör framtida bostadsexploatering kan alternativa exploateringsformer utredas och implementeras. Liljehomens intensitet förstärks och attraktiviteten i de omgivande bostadsområdena (gröndal, nybohov, årstadal m.m.) förstärks. Den förlorade bostadsexploateringen kan kompenseras i dessa områden. bostad.jpgDe genomgående rummen i bostäderna och de övriga programmens öppna planer låter eftermiddagssolen lysa “igenom” volymen. Den västra fasaden reflekterar ner ljus i den stora hallen och lyser upp industrikajen. Ljuset som släpps igenom lyser upp den östra fasaden som annonserar området mot entrén från öster.sektion2.jpgpersp2.jpg