topografi.jpgLandskap som byggnad; topografi definierar rörelse och rum. Kunskap som vegetation. Informationsteknologi i en picknick-korg; gläntan blir sammanträdesrum, snåret en avskild studieplats, kullarna informationspunkter och utsikt blir översikt. Projekt från första året på Arkitekturskolan, KTH.top.jpgThe library as a landscape; hierarchy and flow defined through topography. Knowledge becomes vegetation and within it compression and decompression of vegetative mass creates spaces for, interaction, concentration, silence and discussion. Presented during the first year at the School of Architecture at KTH, Stockholm.interior4.jpginterior2.jpginterior1.jpginterior3.jpginterior5.jpgexterior1.jpgexterior2.jpg