Tag: Topografi

  • Bokskogen

    Landskap som byggnad; topografi definierar rörelse och rum. Kunskap som vegetation. Informationsteknologi i en picknick-korg; gläntan blir sammanträdesrum, snåret en avskild studieplats, kullarna informationspunkter och utsikt blir översikt. Projekt från första året på Arkitekturskolan, KTH.The library as a landscape; hierarchy and flow defined through topography. Knowledge becomes vegetation and within it compression and decompression of…