Bostäder i Kistahöjden

Examensarbete av Markus Wagner flygbild_merged.jpg Kistahöjden är ett berg i norra Kista, som ligger i norra delen av Stockholms kommun. Idag är det planerat för en tunnel genom berget som kopplar samman en nyplanerad del av Kista med Akalla i nordväst. Istället för tunnel spränger man i det här förslaget en skåra i berget och bygger bostäder längs sidorna under berget. Bostäderna nås genom loftgångar i ett bergrum i bakkant av husen. Det enda som sticker upp från marken på berget är hissarna som man kan ta om man vill upp i skogen och leka, rasta hunden, plocka bär eller bara titta på motorvägen. sitplan.jpg diagram.jpg planer100.jpg   planer_top.jpg planer_mid.jpg planer_bottom.jpg long_section.jpg fasadutsnitt.jpg   axo.jpg bergrum_lmerged.jpgsektion.jpg   gata_merged.jpg