Posts by Rutger

Rutgers ex-jobb, del1

  Grundskola; förskola till årskurs 9, för 600 elever i Riksten, söder om Tullinge i Botkyrka kommun utanför Stockholm. Skiss; tre-klassrums-enhet för lågstadie.

Istället för en sjöstad en hög stad

Ett centrum för kulturverksamhet i Lijeholmens industriområde. Kulturverksamhet kombineras med kontor och bostäder i en volym som blir aktiv 24 timmer om dygnet. Ett vertikalt kvarter, och en ikon som lyfter fram Stockholm som landets främsta mecenat av kultur och media.Liljeholmens industriområde är ett område med redan stark kulturidentitet. Men de omkringliggande industriområdena som i […]

Bokskogen

Landskap som byggnad; topografi definierar rörelse och rum. Kunskap som vegetation. Informationsteknologi i en picknick-korg; gläntan blir sammanträdesrum, snåret en avskild studieplats, kullarna informationspunkter och utsikt blir översikt. Projekt från första året på Arkitekturskolan, KTH.The library as a landscape; hierarchy and flow defined through topography. Knowledge becomes vegetation and within it compression and decompression of […]