Animation för en fest

Omklipt och ljudsatt för Svensk Standard.