Wait and see

kista1.jpgEtt till spegelprojekt. Väntkurer placeras på perrongen  och vid busshållplatserna vid Kista station. Speglar hängs upp på tågbron och gör att buss- och tågresenärerna äntligen kan börja interagera med varandra visuellt.
Another mirror project. Located at Kista station. waiting booths are being placed on the train platform and one level down at the bus stops. Mirrors hanging from the bridge allow people on the different levels to interact with each other.  kista2.jpgkista3.jpgkista4.jpgkista5.jpgkista7.jpgkista8.jpgkista9.jpgkista10.jpg