PYRRA – Aquatic center in Ängelholm

Proposal by Ludvig Netré and Markus Wagner.pyrra_exterior_perspective.jpg
 En 20 meter hög pyramidformad limträkonstruktion placeras på en 70×70 meter stort fundament. Programmets olika delar avgränsas genom att placeras i boxar eller genom en 1,2 meter höjdskillnad. Höjdskillnaden ger en topografi där simbassängerna är nedsänkta i förhållande till resten av markplan. 

Tre större boxar definierar interiören. En putsad box för omklädning, personal och café.  En andra box för vertikal kommunikation har en reflekterande yta av speglar. Den tredje är en högt svävande träbox som innehåller relaxavdelningen.

Takkonstruktionen är en 1,2 meter hög balkrost i limträ, limträ är ett starkt, tåligt och förnyelsebart naturmaterial. De uppemot 7 meter stora mellanrummen fylls med ETFE-kuddar som är fyllda med en konstant luftmängd. De är extremt lätta, starka, återvinningsbara och kan göras olika transparenta beroende på vädersträck.

De vinklade ytorna i taket samt ETFE-kuddarna och boxarna skapar ett rum där ljudet snabbt bryts i sin bana och goda aukustiska förhållanden kan uppnås. Luften förvärms vintertid i kulvertar längs bassängväggarna. Den stiger uppåt, sugs in vid nock och pressas nedåt genom ett schakt till källaren där det avfuktas och värmeväxlas med ny luft. Vid värmetoppar kan badhusets övre delar öppnas och badhuset kylas genom självdrag.

Det framtida hotellet placeras på tomtens norra del, den föreslagna parkeringsplatsen ersätts då av en parkering i hotellets källarplan. Badhusets placering respekterar det befintliga gatumönstret och söker förstärka Nybrovägens urbanitet. Söder om badhuset förslås en park med kullar av schaktmassor som underlag för generösa gräsytor. 

pyrra_sitplan.jpg 
pyrra_axo.jpgpyrra_exterior_perspective2.jpg 
pyrra_interior_perspective1.jpg
 pyrra_section.jpg

pyrra_plan.jpg 
pyrra_interior_perspective2.jpg 
pyrra_exterior_perspective3.jpg